Nieuwsbrief 1236

We werken samen

Vanuit trefwoord

De verhalen in Trefwoord gaan deze week over ‘mensen of dieren die ontbreken’; die we missen, omdat we ze wel hadden verwacht. Naast de vele gelijkenissen die Jezus over dit thema vertelt, vertelt hij ook over een vader met 2 zonen. Een van hen besluit bij hem weg te gaan. Hij wil de wijde wereld intrekken; hij heeft het wel gehad op de boerderij van zijn vader en wil weg. U kent het verhaal ongetwijfeld. Hij komt arm en berooid, maar vooral vol van schuldbesef na jaren weer thuis bij zijn Vader. De andere zoon is zeer teleurgesteld en boos, als hij hoort dat de vader zijn broer weer thuis ontvangt met een feestmaal, mooie kleren en zelfs een mooie ring. Hij vindt het oneerlijk. En daar zit nu juist de kern van het verhaal. Terwijl mensen boos worden en zich miskend voelen, is God juist blij! De zoon was verloren, maar is weer teruggekomen onder vleugels van de Vader. Het is feest bij God als er 1 iemand verloren was en terugkomt bij de Heer. Dat is de God waar wij bij mogen horen. Elke dag mogen we onze handen vouwen, onze ogen sluiten en dan even praten met Hem. Hij luistert. Dat weten we. We mogen verhalen over hem vertellen, beluisteren en doorgeven. We mogen over Hem zingen; want wij horen bij Hem; De God die geen ruimte wil geven aan frustratie, afgunst, jaloezie, vergelding of ….noem maar op. Hij is de God van genade; dat is liefde die we niet verdiend hebben, maar toch van Hem krijgen.


NL-doet dag

Op 13 en 14 maart wordt de landelijke NL-doet dag weer georganiseerd. In het hele land komen vrijwilligers in actie. Met gepaste trots kunnen we u melden dat dit ook op onze school zal zo zal zijn. De ouderraad van onze school heeft een groot aantal ouders bereid gevonden om de handen uit de mouwen te steken op zaterdag 14 maart as. Misschien goed om hier te noemen, dat er op alle andere dagen ook al veel mensen zich belangeloos vrijwillig inzetten voor de school; Maar vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart krijgt het landelijke aandacht. Op zaterdagochtend om 8.00 uur zal er een flink legertje vaders en moeders klaar staan op school om diverse klussen aan te pakken. U kunt nog aansluiten. U gaat vast iets zien van het resultaat.


Vrijdag na de wandelvierdaagse: groep 1-4 vrij

We zien dat veel jonge kinderen na afloop van de wandelvierdaagse erg moe zijn. Vier dagen wandelen is voor sommige kinderen best zwaar. Omdat de groepen 1 t/m 4 nog enige marge uren hebben, geven we deze groepen vrij op vrijdag. De wandelvierdaagse is van 8 tot en met 11 juni. Op vrijdag 12 juni zijn de onderbouw kinderen vrij.


Thematisch onderwijs

Het gaat goed met de invoering van thematisch onderwijs. De kinderen van de groepen 5-8 hebben inmiddels aan diverse thema’s gewerkt. U heeft daar mogelijk iets van kunnen zijn tijdens de onlangs gehouden inloopmiddag. Woensdag worden de leerkrachten ‘on-the-job’ gecoacht in het geven van de lessen door een externe ‘expert’. Zo weten we zeker dat we op de goede weg zitten, juist ook in de praktijk. ’s Middags worden de leerkrachten van de groepen 3 en 4 meegenomen in het thematisch onderwijs, zodat ook in die groepen gestart kan worden. De groepen 1 en 2 zijn al gewend om thematisch te werken. Zo komen we langzaam maar zeker op het punt dat de hele school thematisch werkt. Wellicht hoort u de kinderen thuis wel eens praten over Topondernemers; dat is de methode die we hiervoor gebruiken. We zien dat de kinderen het erg leuk vinden en er gemotiveerd mee aan slag zijn. Ons uiteindelijke doel voor ogen (gewoonte 1) is dat de kinderen op een gemotiveerde manier een hoop leren van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming en tegelijk ook 21e eeuws vaardigheden opdoen, zoals het verstandig en effectief om kunnen gaan met het internet, presenteren, samenwerken, kritisch kunnen zijn etc.


Gezocht: keukenrollen en plastic flessen.

We zijn op school door onze voorraad keukenrollen heen. Aangezien deze met het knutselen regelmatig gebruikt worden zouden we onze voorraad graag weer aan willen vullen. Heeft u toevallig nog wat liggen of wilt u helpen sparen, we houden ons van harte aanbevolen?

Ook willen we graag kleine plastic flessen met dop voor de ‘apothekers’ in groep 1 en 2.

Bij voorbaat onze dank.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan