telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1248

Vrijwilligers gevraagd!!!

U weet dat niet alle groepen tegelijk naar buiten mogen in de pauzes. Zowel ’s morgens (korte pauze) als tussen de middag (na de lunch) gaat hooguit de helft van de groepen tegelijk naar buiten. De richtlijnen van het RIVM schrijven dit voor. Hoogstwaarschijnlijk zijn we ook in de periode na de zomervakantie gehouden aan deze richtlijnen. Het houden van gescheiden pauzes zorgt voor een stevig knelpunt als het gaat om pleinwacht in de pauze na de lunch. Terwijl de leerkrachten lunchen, liep ambulant personeel tot nu toe pleinwacht (IB-er, onderwijsassistent, directeur). Maar nu we gescheiden pauzeren, is er meer pleinwacht nodig en dat lukt niet met onze ambulante mensen. Soms lopen leerkrachten pleinwacht, maar daarmee vervallen voor hen alle pauzemomenten op die dag en werken ze aaneen door. Er zijn grofweg 2 mogelijkheden om dit knelpunt op te lossen.

Beide opties worden hieronder toegelicht:

 1. Ouders of andere vrijwilligers lopen pleinwacht tegen een vergoeding.
 2. Een aanpassing van de schooltijden, van het huidige continurooster naar bijv. het zgn. 5-gelijke dagenmodel.

Ad 1) Deze optie heeft duidelijk de voorkeur. Ouder(s) vullen samen met ambulant personeel een week-rooster (evt. een twee wekenrooster) en lopen zo met enige regelmaat over het plein tijdens de pauze om toezicht te houden en zo nodig beschikbaar te zijn voor de kinderen. Omdat nu slechts de helft van de kinderen pauzeert, is het relatief rustig op het plein. Wij maken afspraken en zorgen voor een passende vergoeding. Op deze manier kunnen we het continurooster handhaven, een stukje veiligheid voor de kinderen blijvend borgen en kunnen de leerkrachten even lunchen.*

Ad2) Aanpassing van de schooltijden heeft duidelijk niet de voorkeur, omdat we kort geleden met meerderheid van stemmen bewust gekozen hebben voor het huidige continurooster. M.n. de vrije woensdag- en vrijdagmiddag (onderbouw) was een belangrijke reden om voor het continurooster te gaan. Bovendien vervalt het half uur pauze tussen de middag bij bijv. het 5-gelijke dagen model. Opnieuw overgaan op andere schooltijden, heeft al met al behoorlijk veel impact.

Gezien het bovenstaande is de vraag nu: Wilt u ‘pleinwachter’ worden op onze school?
Daar zouden we enorm mee geholpen zijn. Graag zien wij uw reactie via mail tegemoet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). In onderling overleg kunnen we bekijken welke van de drie pleinen het best bij u past en hoe vaak en wanneer u beschikbaar bent. Ook de vergoeding wordt besproken. Wilt u eerst meer informatie, neem dan ook gerust contact op.

Omdat de beperkende maatregelen voorlopig nog gelden, is het erg belangrijk dat we dit samen op kunnen lossen. We zien uw reactie dan ook graag tegemoet. Het zou jammer zijn om de schooltijden opnieuw te moeten veranderen (van continurooster naar bijv. het 5-gelijke dagen model) om deze reden. Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie!
*De leerkrachten willen graag een half uurtje lunchen, maar het is tegelijk ook een verplichting vanuit de CAO.

Uit de MR.

Op woensdag 27 mei 2020 heeft de MR de vijfde bijeenkomst van dit schooljaar gehouden, zoals gebruikelijk in deze tijd, via de digitale systemen. De bijzondere periode, die gedeeltelijk achter ons ligt, is geëvalueerd. Het team, directie, de kinderen en zeker ook de ouders hebben veel geleerd en ervaren in deze periode.
In deze bijeenkomst lag de nadruk op het bespreken van de formatie. Op het voorstel dat is gedaan door de directie zijn vragen gesteld en ideeën aangedragen. De voorgelegde formatie is aangenomen door de voltallige MR. De communicatie hieromtrent heeft u inmiddels ontvangen.
Ook het vakantierooster voor komend schooljaar is voorbij gekomen. Het is goed om alvast vooruit te kunnen plannen. Scholingsdagen, peuterochtenden en vakanties moeten goed voorbereid worden. Om de kwaliteit van onderwijs en ontwikkelingen te borgen, heeft De Kardoen het WMK-PO systeem ingevoerd. Het kwaliteitshandboek. Deze methode is over de Floreant scholen uitgerold en geeft een goed beeld waar de scholen staan en waar ze mee bezig zijn.
Vergeet u niet dat u te allen tijde welkom bent bij de MR, maar zeker ook bij de leerkrachten en directie van onze school met uw vragen en opmerkingen? We horen dat graag. Dit kan op school, schoolplein of uiteraard via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De komende twee weken.

We zijn alweer in de laatste twee weken van het schooljaar gekomen.
Hierbij een overzicht van activiteiten:

Maandag 22 juni en dinsdag 23 juni worden de 10-minutengesprekken gehouden tussen 15.30 en 18.30uur. In de vorige nieuwsbrief las u hoe e.e.a. georganiseerd wordt. We hadden u een plattegrond toegezegd, maar de opstelling is redelijk simpel. Elke leerkracht zit (zo’n beetje) bij het raam van het eigen lokaal. Het weer lijkt goed, dus de gesprekken vinden buiten plaats. De portfolio’s worden meegegeven na afloop van de gesprekken.

Dinsdag 23 juni is de doorschuifmiddag vanaf 13.30 uur. Dan gaan de kinderen al vast kennismaken met de leerkracht van het volgende jaar. Ook de kleuters die na de vakantie mogen starten zijn dan welkom op school.

Woensdag 24 t/m vrijdag 26 gaat groep 8 op kamp in Hellendoorn. Juf Marion en Juf Anja gaan mee. Dat betekent dat juf Liesbeth op deze dagen lesgeeft in groep 5. Juf Sabine komt woensdag en donderdag in groep 6/7 en vrijdag zal juf Willemijn lesgeven aan groep 6/7.

Dinsdag 30 juni mogen de kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 alvast genieten van de liedjes (en dansjes) van de afscheidsmusical van groep 8.

Woensdag 1 juli neemt groep 8 afscheid van de school. Traditioneel doen ze dat door snoep uit te delen in alle klassen. Tegen het eind van de ochtend zullen alle kinderen buiten op het plein een erehaag maken en nemen we op ludieke wijze afscheid van groep 8.

Donderdag 2 juli is de afscheidsavond van groep 8. Deze wordt gehouden in theater de Carrousel. ’s Morgens om 10.00 uur wordt de musical daar opgevoerd voor de kinderen van de andere klassen, broertjes en zusjes van kinderen van groep 8.

Vrijdag 3 juli is het alweer de laatste schooldag van dit jaar. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.

Stichting Kunstzinnige Vorming

De Stichting Kunstzinnige Vorming in Ommen, die jaarlijks een aanbod van culturele activiteiten samenstelt voor de scholen in Ommen, houdt met ingang van het nieuwe schooljaar op te bestaan. De verzorging van het aanbod zal worden overgenomen door een nieuw platform en de coördinator die jaarlijks het aanbod culturele activiteiten samenstelt, zet haar werkzaamheden voort vanuit het nieuwe platform. Hiermee is de continuïteit in het culturele aanbod voor onze kinderen gewaarborgd.

Ook onze school maakt, in het kader van culturele vorming al jaren gebruik van het aanbod van de SKV in Ommen. Zo maken alle kinderen, tijdens hun basisschooltijd, kennis maken met de kunstzinnige disciplines Muziek, Literatuur, Theater, Dans, Drama en Beeldende Kunst. Binnen dit aanbod komen ook museumbezoek en cultureel erfgoed aan de orde.

U als ouders, en onze kinderen, zullen geen verandering merken. Voor ons als school is het belangrijk dat wij verzekerd zijn van een professioneel cultureel aanbod. De interne cultuur coördinatoren (icc-ers) van de scholen zullen, net als voorheen binnen de SKV, onderling met het nieuwe platform contactmomenten hebben, waarop ze het aanbod evalueren en kennismaken met nieuwe activiteiten.

Twintig jaar geleden hebben enkele enthousiaste leerkrachten het initiatief genomen om, via samenwerking, het mogelijk te maken dat kinderen via school kennis konden maken met verschillende culturele disciplines. Hun werk is daarna ondergebracht in een stichtingsvorm met een professionele coördinator en een bestuur. Daarmee kreeg cultuur een nog mooiere plaats binnen ons onderwijs. Vanaf deze zomer wordt het culturele aanbod verzorgd vanuit een platform. Het platform zal onder een nieuwe naam het werk van de SKV voortzetten.

Ter gelegenheid van de geboorte van het nieuwe culturele platform krijgen de kinderen aan het eind van dit schooljaar een kunstzinnige kaart waarmee ze zelf creatief aan de slag kunnen om het daarna door te geven aan een familielid of bekende die, in hun ogen, deze kaart verdient.

sdg ommenSoli Deo Gloria Ommen

Aanmelden voor muziekles, seizoen 2020-2021

Lijkt het jou leuk om muziek te gaan maken bij een actieve en gezellige muziekvereniging met veel jeugdleden? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een persoonlijke afspraak te maken. Je kunt dan in ons verenigingsgebouw allerlei muziekinstrumenten uitproberen en meer informatie krijgen over muziekles.

Muziek maken bij onze vereniging kan van jong tot oud! Dit is ons aanbod:

Muziekles op een blaasinstrument of slagwerk – vanaf 7, 8 jaar

 • Keuze uit de volgende instrumenten: bugel, trompet, saxofoon, trombone, bariton, hoorn en slagwerk.
 • Je krijgt 1 keer per week muziekles van een professionele docent.
 • De lessen zijn meestal individueel, soms in groepjes van twee of drie.
 • Je krijgt een instrument en het 1e lesboek te leen.
 • Na ongeveer een half jaar les maak je ook samen muziek met andere kinderen in het C-orkest of C-slagwerkensemble.
 • De kosten zijn € 30,- per maand (incl. meespelen in C-orkest of C-slagwerkensemble).
 • Na de zomervakantie begint een nieuw lesseizoen, maar aanmelden kan gedurende het hele jaar.
 • Voor meer informatie of bij interesse kan contact worden opgenomen met Karst Veurink via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor slagwerk) of met Mirjam Kleinjan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor blaasinstrumenten).

Opstartorkest / blokfluitgroep (muzikale vorming) – vanaf 6 jaar

 • In onze blokfluitgroep maken kinderen vanaf 6 jaar op een leuke manier kennis met muziek (een blokfluit is hiervoor een heel geschikt en toegankelijk instrument).
 • De les is een groepsles van 30 minuten per week.
 • Als je al een blokfluit hebt, kun je deze op les gebruiken. Heb je nog geen blokfluit dan kan deze via ons worden aangeschaft.
 • De kosten zijn € 10,- per maand.
 • Na de zomervakantie willen we starten met een nieuwe blokfluitgroep.
 • De lesdag en tijd wordt in overleg vastgesteld.
 • Voor meer informatie of bij interesse kan contact worden opgenomen met Mirjam Kleinjan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kleutermuziek – 4, 5 jaar

 • Project van 10 lessen incl. een eindconcert.
 • Voor kinderen is muziek maken erg leuk, leerzaam en goed voor de (sociale) ontwikkeling.
 • Kinderen komen op een speelse manier in aanraking met muziek (zingen, bewegen op muziek, luisteren, muzieknoten en instrumenten).
 • De kosten voor 10 lessen incl. eindconcert zijn € 50,-.
 • Kleutermuziek start op een nader te bepalen datum en bij voldoende aanmeldingen.
 • Voor meer informatie of bij interesse kan contact worden opgenomen met Mirjam Kleinjan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie: www.sdgommen.nl

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan