telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1249

Van de ouderraad.

Afgelopen maart is de NL doet, vanwege de Corona niet doorgegaan. Graag zouden we op zaterdag 29 augustus een nieuwe poging doen. We zijn op zoek naar handige vaders en moeders die willen helpen met straten, fietsenrekken plaatsen een fietsenstalling in elkaar zetten en nog veel meer. Lijkt je dit leuk, dan ben je om 8:30 welkom op de Kardoen. We hopen om ca 14:00 gereed te zijn. Opgeven kan bij Lilian Wermink Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We hopen op veel hulp.

Met vriendelijke groet, De Ouderraad

De aankomende week

Dinsdag 30 juni mogen de kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 alvast genieten van de liedjes (en dansjes) van de afscheidsmusical van groep 8.
Woensdag 1 juli neemt groep 8 afscheid van de school. Traditioneel doen ze dat door snoep uit te delen in alle klassen. Tegen het eind van de ochtend zullen alle kinderen buiten op het plein een erehaag maken en nemen we op ludieke wijze afscheid van groep 8.
Donderdag 2 juli is de afscheidsavond van groep 8. Deze wordt gehouden in theater de Carrousel. ’s Morgens om 10.00 uur wordt de musical daar opgevoerd voor de kinderen van de andere klassen, broertjes en zusjes van kinderen van groep 8.
Vrijdag 3 juli is het alweer de laatste schooldag van dit jaar. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.

Vrijwilligers gevraagd!!!(2)

Woensdag jl. hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge verdere versoepeling van de Corona-maatregelen aangekondigd. Deze hebben ook gevolgen voor het primair onderwijs. Welke deze concreet zijn, hopen we te lezen in een nieuw protocol van de PO-raad. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is dat protocol nog niet verschenen. N.a.v. de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we voldoende reacties van ouders gekregen om pleinwacht goed te kunnen organiseren. Alvast dank daarvoor! Mocht het nieuwe protocol andere wijzigingen voorschrijven, dan zullen wij u daarover informeren. Vast staat wel dat eventuele wijzigingen niet deze week, maar pas in het nieuwe schooljaar van kracht zullen zijn.

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021

Vakanties:

 • Herfstvakantie : 12 – 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie : 21 december 2020 – 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie : 22 – 26 februari 2021
 • Goede vrijdag en Pasen : 2 – 5 april 2021
 • Meivakantie : 26 april – 7 mei 2021
 • Hemelvaart : 13 en 14 mei 2021
 • Pinksteren : 24 mei 2021
 • Zomervakantie : 9 juli ’s middag – 22 augustus 2021

Studiedagen (kinderen vrij):

 • 7 oktober 2020
 • 11 november 2020
 • 12 mei 2021
 • 9 juni 2021
 • 23 juni 2021

Peuterochtenden (gr. 1/2 vrij):

 • 25 september 2020
 • 20 november 2020
 • 15 januari 2021
 • 12 maart 2021
 • 16 april 2021
 • 18 juni 2021

Een nieuw gezicht.

Bij de doorschuifmiddag van dinsdag jl. konden de kinderen al kennismaken met juf Manon Snellink. Zij komt met ingang van het nieuwe schooljaar ons team versterken. Ze zal naast juf Liesbeth in groep 5 staan op maandag, dinsdag en woensdag. In een van de volgende nieuwsbrieven zal ze zich aan u voorstellen. We zijn erg blij dat we juf Manon op onze school mogen verwelkomen.

Einde schooljaar nadert.

Nog 1 weekje en dan zwaaien we de kinderen uit. Er staat een welverdiende vakantie voor de deur. We kunnen met elkaar terugkijken op een heel bijzonder jaar. Een historisch jaar. Onze kinderen kunnen later vertellen dat ze ‘de sluiting van de school’ meegemaakt hebben en de ‘Corona-crisis’. Dit jaar was (en is) in allerlei opzichten bijzonder. Niemand kon zich onttrekken aan besmettingsgevaar, de anderhalve-meter maatregel, handen wassen, niezen in de ellenboog en ga zo maar door. Onze kinderen kregen daarnaast te maken met thuiswerk. Binnen een paar dagen konden alle kinderen thuis aan het werk. Korte tijd later konden veel kinderen ook instructies volgen.
Tegelijk werd u als ouder(s) betrokken bij onderwijsinhouden, weektaken, planningen, etc. De organisatie en daarbij horende discipline kwam ook op uw schouders terecht. Zeker daar waar ouders ook thuis moesten werken, werd er een hoop gevraagd van u en de kinderen.
Toch kunnen we stellen dat we ons er kranig doorheen geslagen hebben. Uiteindelijk hebben we minstens 2 belangrijke opbrengsten; Educatief partnerschap, ofwel de relatie die we als ouders, leerkracht en kind aangaan rondom de ontwikkeling van uw kind. Voor de Coronatijd was dit nog redelijk vrijblijvend, maar tijdens de Coronatijd werd het minder vrijblijvend. De mate waarin u als ouder(s) bepaald werd bij de inhoud van het onderwijs aan uw kind, is wat we voor ogen hebben als het gaat om ‘educatief partnerschap’. We hopen deze mate van betrokkenheid mee te nemen naar de toekomst toe. De 10-minutengesprekken van maandag en dinsdag jl. met u en uw kind is er een prachtig voorbeeld van.
Een andere opbrengst zien we in de scores op de tussentoetsen (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taal). We zien dat over het algemeen de toetsen goed zijn gemaakt, ondanks de periode van thuisonderwijs. Dat zegt een hoop.
Over de hele linie hebben de groepen het prima gedaan met rekenen (hoofdrekenen iets minder). Spelling is ook onverminderd zeer goed. Technisch en begrijpend lezen zijn op niveau. We kunnen dus dik tevreden zijn en, …. We kunnen de draad gemakkelijk weer oppakken.
Een compliment en dank aan u als ouders/verzorgers. We hopen dat u na volgende week samen met de kinderen de ‘zaag weer scherp kunt maken’ (gewoonte 7 van The Leader in me).

Vacature Raad van Toezicht.

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van st. Floreant over een vacature in de RvT van onze stichting.
Zie de bijlage

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Vacature_RvT_2020.pdfVacature RvT Stichting Floreant 2020194 kBzondag 28 juni 2020

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan