Nieuwsbrief 1252

Geschreven op .

Mission statement (gewoonte 2).

Wat voor een groep willen we eigenlijk zijn? Willen we een gezellige groep zijn, of een groep van harde werkers? Vinden we het omzien naar elkaar belangrijk en is sportief een woord dat goed bij onze groep past? Hulpvaardig zijn? Eerlijkheid? Respect? Wat zijn onze waarden? Wat vinden we met elkaar belangrijk?
In alle groepen zoeken de kinderen deze weken antwoorden op deze vragen. Natuurlijk is het voor de jongste kinderen lastig om hier woorden voor te vinden. Maar vanaf de middenbouw (groep 3 en 4) zijn de kinderen verrassend goed in staat om antwoorden te formuleren. Zo vormt elke groep zijn eigen mission statement; Dit is onze groep!
Waarom doen we dit? Als de groep het mission statement duidelijk heeft, mogen we van de kinderen verwachten dat ze keuzes maken die hierop zijn gebaseerd. Een sportieve groep bijvoorbeeld die naar elkaar om wil zien, zal niemand buiten sluiten en voor spelplezier gaan.
Op deze manier leren we de kinderen bewuste keuzes te maken op basis van hun eigen waarden. Uiteindelijk zien we gewenst gedrag; niet omdat wij dat willen, maar omdat de kinderen het zelf willen.
Gewoonte 2

Corona-test gezinsleden.

Steeds meer mensen laten zich testen op Covid-19, omdat ze denken eventueel besmet te zijn, of dit juist uit willen sluiten. Deze personen kunnen mogelijk andere leden van het huishouden besmet hebben.
Wordt er iemand in uw gezin getest op Corona? Laat het even weten. We geven het advies af dat de leerlingen uit zo’n gezin thuisblijven tot de uitslag van de test er is. Vaak is dat binnen 48 uur.

Startgesprekken 7 en 8 sept.

Op 7 en 8 september tussen 15.30u en 18.30u nodigen wij u uit voor de zgn. Startgesprekken. Ouders en leerkrachten nemen deel aan dit gesprek. In Parro-app plant u uw gesprek. Maandag 31 aug. om 8.00 uur gaat de inschrijving open voor gezinnen met meerdere kinderen. Vanaf dinsdag 1 sept 8.00 uur kunnen ook de andere ouders inschrijven. De gesprekken worden gewoon in de lokalen gehouden. We nemen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Bij Corona-gerelateerde klachten, blijft u thuis. Wij vragen u om buiten te wachten, om zo het aantal contactmomenten in de school zoveel mogelijk te beperken. Kom bij voorkeur maximaal 5 minuten van te voren. De leerkracht zal u uitnodigen om binnen te komen.

Ter voorbereiding op het startgesprek, ontvangt een praatpapier. Wilt u dit papier voorafgaand aan het gesprek invullen en meenemen? Het zal u en ons helpen een goed en inhoudelijk gesprek te voeren.

Afsluiting startweek.

Vorige week vrijdagochtend trokken groepen kinderen door de beide schoolgebouwen. De grote kinderen ontfermden zich als ware leiders over de jonge kinderen. In verschillende groepen konden ze een spel doen dat te maken had met een van de 7 gewoonten. Je zag de kinderen genieten. Tegelijk zag je ook hoe veel kinderen waren gegroeid in leiderschap. In onderling overleg werd er een doel vastgesteld, maakten de kinderen een plan en gingen ze er op basis van gelijkwaardigheid mee aan de slag. Het is mooi om te zien hoe de kinderen na 2 jaar ‘The leader in me’ gegroeid zijn.

NL-doet 29 augustus.

In de vorige nieuwsbrief is de naam en het telefoonnummer van Marcel Kampman genoemd. Helaas was dit een oud nummer. Wilt u nog graag even komen om te helpen? Het goede nummer van Marcel is 06-41785901

Vader- en moederdagcadeautje.

Wanneer vader- en moederdag weer voor de deur staan, zullen alleen de kinderen van groep 1 en 2 een cadeautje maken. Ook kleurplaten voor jarige familieleden en andere feestelijkheden, worden alleen nog door de groepen 1 en 2 gemaakt. De groepen 3 tot en met 8 kiezen zelf een moment in het jaar dat ze iets speciaal voor een ander gaan maken.

Schoolreisje.

Omdat schoolreis vorig schooljaar niet door kon gaan, hadden we aanvankelijk besloten om in deze periode, zo vlak na de zomervakantie op stap te gaan met de kinderen. Gezien de huidige stand van zaken t.a.v. het Corona-virus, vinden we het nog steeds niet verantwoord om op schoolreis te gaan. Er zijn zaken die moeten; er zijn ook zaken die minder urgent zijn. Schoolreisje is daar een van en daarom verschuiven we het richting het voorjaar. Als de Corona-cijfers het dan weer toelaten, gaan we dan alsnog op stap met elkaar.