telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1264

TLIM - Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen.

Begin met het einddoel voor ogen betekent dat je nadenkt over wat je wilt bereiken voordat je begint. Een recept lezen voor het koken of op een kaart kijken voor een reis is beginnen met het einddoel voor ogen. Voor jonge kinderen is een legpuzzel een goed voorbeeld; kijk naar het plaatje op de doos voordat je de puzzel begint te leggen. Ook bij het maken van een verlanglijstje voor Sinterklaas heeft een kind natuurlijk een doel voor ogen! Of dat altijd wordt bereikt...
tlim 2 doel

Trefwoord.

Het thema van Trefwoord van deze weken is ‘Aanpassen’. In dit thema ontdekken de kinderen hoe mensen voortdurend uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in hun leven. Ze leren daarbij vragen te stellen om te ontdekken wat het aanpassen voor henzelf en anderen betekent. We lezen de Bijbelverhalen van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Een verhaal waarin wel of niet aanpassen voortdurend aan de orde is.

Kerstkaartenactie groep 7/8.

De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke periode, zeker dit jaar. Daarom organiseert het Ouderenfonds voor de zesde keer, samen met PostNL en Kidsweek opnieuw de Grote Kerstkaartenactie. Samen willen zij zoveel mogelijk kaartjes inzamelen en bezorgen bij ouderen. 

Met de kinderen van groep 7, 7/8 en 8 doen wij mee aan deze actie. Op vrijdag 18 december gaan we in deze groepen aan het werk met het maken en (als het kan persoonlijk) rondbrengen van deze kaarten. Kent u iemand die wel een kaartje kan gebruiken, of bent u wellicht werkzaam in bijv. een verzorgingstehuis in Ommen, dan kunt u iemand (of meerdere personen) opgeven. U mag een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schoolfruit.

2020 schoolfruit week 49

Jaarlijkse ouderbijdrage.

Begin december 2020 zal weer de jaarlijkse ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 worden geïncasseerd. Deze bedraagt voor het schooljaar 2020/2021 € 17,50 per kind. De ouderbijdrage is bestemd voor o.a. buitenschoolse activiteiten en andere activiteiten (startfeest, sinterklaas, kerst, NL doet, eindfeest etc.).

 • Aan alle ouders/verzorgers waarvan wel een machtiging aanwezig is in onze administratie:
  indien er wijzigingen zijn opgetreden in uw gegevens (bv. bankrekeningnummer of tenaamstelling bankrekening), dit graag doorgeven aan Henk Jan Schuurhuis, penningmeester ouderraad (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geen wijzigingen dan hoeft u niets te doen.
 • Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven:
  het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad:
  Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2020/2021 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)
 • Aan alle ouders/verzorgers waarvan geen machtiging aanwezig is in onze administratie:
  heeft u nog geen envelop met informatie over de ouderbijdrage en de “Overeenkomst & machtiging ouderbijdrage” ontvangen, dan ontvangt u de machtiging binnenkort.

Wij willen u vragen om deze overeenkomst & machtiging zo spoedig mogelijk na ontvangst ingevuld en ondertekend bij de school in te leveren.

Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:
Incassant-ID ouderraad          : NL97ZZZ400598800000
Uniek machtigingskenmerk    : lidnummer van uw kind
Datum van incassering           : in de week van 7 tot en met 11 december 2020.
Incasseringsbedrag                 : € 17,50 per kind

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Ouderraad de Kardoen

Even voorstellen.stagiaire hilde

Mijn naam is Hilde Mepschen, ik ben 21 jaar oud en kom uit het dorpje Dalen. Ik doe momenteel de opleiding onderwijsassistent en zit nu in het laatste jaar. Deze opleiding volg ik op het Alfa-College in Hardenberg. Ik loop stage in groep 3b, bij juf Anja. Naast het lesgeven geniet ik erg van reizen. Dit probeer ik zo vaak mogelijk te doen. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin en ben ik benieuwd wat er allemaal nog komen gaat de laatste maanden van mijn stage!

Vanuit de GMR.

Beste lezer,
Langs deze weg willen wij u op de hoogte houden van gespreksonderwerpen die binnen de GMR voorbij komen. Op 4 november j.l. heeft de GMR vergaderd. De situatie rondom Covid19 zorgt ervoor dat fysiek vergaderen niet mogelijk is, fijn dat er online tegenwoordig veel mogelijk is. Onderstaande onderwerpen hebben aandacht gekregen binnen dit overleg.

Covid19.
Zeer actueel is nog steeds het coronavirus. Er is gesproken over de ventilatie in de scholen. Momenteel worden er op alle scholen metingen gedaan. Met deze gegevens wordt er samen met een professioneel bedrijf gekeken naar de mogelijkheid voor eventuele plaatsing CO2meter.

Medezeggenschapsreglement en Medezeggenschapsstatuut.
Het Medezeggenschapsstatuut is een document binnen de medezeggenschapsraad waarin alle afspraken worden opgenomen over de vormgeving van de medezeggenschap binnen de organisatie. In het medezeggenschapsreglement van een (G)MR is vastgelegd hoe vaak de (G)MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de (G)MR (zittingsduur). Elke twee jaar worden de documenten daar waar nodig geactualiseerd en vastgelegd.

Functiehuis.
Personeelszaken en bestuurder J. Wind zijn in gesprek geweest over het functiehuis van Floreant. Het functiehuis omvat alle voorkomende functies binnen de (school)organisatie. In het functiehuis zijn alle functies in functiegroepen verdeeld. Het functiehuis wordt elk jaar geëvalueerd en daar waar nodig geactualiseerd. De GMR is gevraagd hierop inhoudelijk te reageren. De GMR heeft inmiddels ingestemd met het document.

Platform GMR-MR.
16 november heeft er een online meeting plaatsgevonden tussen GMR en voorzitters/leden MR. Het doel van de avond stond in teken van elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ambities bespreekbaar maken. Fijn dat er van bijna elke school een afgevaardigde bij de meeting aanwezig kon zijn. Het voornemen is om later in het schooljaar nog een gezamenlijke bijeenkomst in te plannen.

Graag nogmaals onder de aandacht.
Op dit moment is er nog een plek vacant binnen de GMR (oudergeleding). Het bijwonen van de vergaderingen is mogelijk als toehoorder. Hiervoor dient u zich vooraf als toehoorder aan te melden (aanmelden per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan