telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1293

TLIM.

Dit schooljaar gaan we verder met het werken vanuit de zeven gewoonten van ‘The leader in me’.
Op verschillende manieren zult u betrokken worden bij dit proces, want door samen te werken als school en gezin ontstaat er een prachtige win-win situatie.
In de school en in iedere klas hangt de boom van de zeven gewoonten. Hierin zie je een ontwikkeling als mens van JIJ (afhankelijkheid) naar IK (ik kan het zelf) naar WIJ (we hebben elkaar nodig om elkaar beter te maken).
De eerste weken hebben we het in de klas over wat eigenlijk een ‘gewoonte’ is en hoe je kunt laten zien dat je een ‘leider’ bent.

boom zeven gewoonten

zending 2021Zending.

Elke maandag mag er geld mee worden genomen voor de zending. Als school hebben we een aantal vaste doelen die we steunen. Daarnaast zijn er periodes waarin we sparen voor een specifiek project. Zo hebben we eind vorig jaar gespaard voor het ‘Project Take Nursery school’ in Gambia, waar onze oud-leerlingen Ilse en Iris bij betrokken zijn. Samen hebben we
€236,80 gespaard. Bedankt voor uw bijdrage!

Verkeerssituatie rondom school.

Bij het brengen en halen van de kinderen ontstaat er altijd een drukke situatie rondom school. Als straks het weer slechter wordt en er meer kinderen met de auto zullen worden gebracht, wordt deze situatie nog onoverzichtelijker. We vinden het belangrijk dat het voor iedereen veilig en overzichtelijk is; ook voor buurtbewoners die rond die tijd bij huis willen vertrekken. We vragen u dan ook rekening te houden met elkaar.

Voorstellen stagiaires.


Op onze school bieden we plek aan stagiaires van verschillende opleidingen. Zij zullen zich aan u voorstellen:


patricia ekkelkampHoi, ik ben Patricia Ekkelkamp, ik ben 19 jaar en ik woon in Lemele. Ik studeer aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle waar ik nu aan mijn tweede jaar begin van de PABO. Afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen op een basisschool in de groepen 3/4 en 7/8. Het komende schooljaar zal ik stage komen lopen bij jullie op het Kardoen, waarvan het eerste half jaar groep 1/2a en daarna groep 7 en/of 8. Voor het grootste gedeelte zal je mij op de dinsdag zien en zo af en toe een keer een hele week. Ik heb er super veel zin in en ik hoop op een leuke, gezellige en vooral leerzame tijd! 

 

 


esmée van deldenBeste ouders,

Mijn naam is Esmée van Delden, ben 20 jaar oud en woon in Ommen. Ik kom dit schooljaar stage lopen op de Kardoen. Ik begin aan het tweede leerjaar van de pabo aan Hogeschool Windesheim. Tot aan de kerstvakantie zal ik op dinsdag stage lopen in groep 1/2b en na de kerstvakantie ga ik bij de bovenbouw stage lopen. Ik heb er erg veel zin in en hopelijk zien we elkaar op de Kardoen!


madé hondebrink

 

Mijn naam is Madé Hondebrink, 18 jaar en ik woon in Lemele op de boerderij! Ik werk bij de Lemeler Esch en daarnaast geef ik bijles aan scholieren op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ik zit in het 3e en laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent, dit doe ik met veel plezier op het Alfa College in Hardenberg. Het hele schooljaar loop ik stage in groep 5/6 op de dagen woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb er erg veel zin in!


yvonne huisken

 

Als stagiaire onderwijsassistent wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Yvonne Huisken en ben iedere dinsdag te vinden in groep 7/8 bij juf Willemijn. Ik ben getrouwd met Henry en samen hebben wij 3 dochters van 18, 14 en 9 jaar. Naast de opleiding ben ik werkzaam als administratief medewerker op een juristenkantoor. En af en toe werk ik in de weekeinden in een beddenwinkel. Ik heb veel zin in dit schooljaar en hoop er samen met de kinderen een leuk jaar van te maken!

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan