Nieuwsbrief 1298

Kardoen 2.0 - de nieuwe school.

De eerste bijeenkomst van het ouderpanel heeft vorige week plaats gevonden. U vindt op de volgende pagina’s een artikel met meer informatie hierover.

Na de herfstvakantie werken we met de kinderen aan het project ‘Kardoen 2.0 - De nieuwe school’. Met alle kinderen gaan we praten over wat je fijn vindt op school, wat je zou willen veranderen en hoe het nieuwe gebouw én natuurlijk het nieuwe plein eruit zou moeten zien.

De start van de school bestaat uit het leggen van de eerste steen want iedereen draagt een steentje bij!

We vragen of iedereen op maandag 25 oktober (na de herfstvakantie) een (bak)steen wil meenemen. Hier mag je je naam op zetten, met watervaste stift/verf.

De projectweken zullen afgesloten worden met een sponsorloop. Het initiatief hiervoor is genomen door een aantal leerlingen uit groep 8. We zamelen geld in voor nieuwe speeltoestellen; deze zullen eerst een plaatsje krijgen bij het Fluitekruid, maar zullen ook zeker meeverhuizen naar de nieuwe school. Meer informatie hierover volgt!

 

In een serie van 3 artikelen nemen we u de komende weken mee in hetgeen de ouders hebben gezegd tijdens de infomarkt van vrijdag 3 september jl. Zo weten we met elkaar wat er zoal is besproken. Een gezamenlijke conclusie was wel dat we de tijd en gelegenheid hebben gemist om dieper op de onderwerpen in te gaan. De nieuwe school brengt een veelheid aan nieuwe gespreksonderwerpen. Aan de behoefte om dieper op de thema’s in te gaan, wordt bij de ouderpanel – avonden tegemoet gekomen. Dinsdag jl. is de eerste avond van het ouderpanel geweest. Tijdens deze eerste avond zijn de panel-leden vooral geïnformeerd over de aanloop van Kindplein Oost en is een beeld gegeven van het verleden, het heden en de toekomst van het onderwijs. Hiermee zijn de panelleden goed toegerust om aan de gesprekken te beginnen. De volgende bijeenkomst staat gepland op 2 november as. Het panel zal u daarna steeds via de nieuwsbrief informeren over hetgeen besproken is.

Heeft u geen tijd om deel te nemen aan het ouderpanel; geen probleem! De komende periode starten we weer met koffie ochtenden. U wordt vrijblijvend uitgenodigd om op school te komen voor een kop koffie of thee. Ook dan is er de gelegenheid om over de nieuwe school en vernieuwd onderwijs te spreken (of andere zaken die u bezig houden). Ook dan zal er een ouder-panel-lid aanschuiven. Zo kunt u ook langs die weg meepraten. T.z.t. volgt een uitnodiging in de nieuwsbrief.

Van de infomarkt (1/3).

Droomplein.
Tijdens de infomarkt hebben de ouders hun gedachten gedeeld over hun ‘droomplein’. Veel ouders wensen voor hun kinderen een ‘groen’ plein, met veel ruimte voor bomen, struiken en planten. Wellicht hoort een moestuin tot de opties. Daarnaast zien ouders naast diverse uitdagende speeltoestellen bijvoorbeeld ook ruimte om hutten te kunnen bouwen, te klimmen, te springen, te skaten, te sporten en te ontdekken. Daarbij wordt juist ook gekeken naar wat de natuur en natuurlijk materiaal kan bieden.
Voorwaardelijk is natuurlijk wel dat de speelomgeving veilig en overzichtelijk is. Het speelterrein is bij voorkeur educatief (buitenklas of theater), biedt schaduwplekken en plekjes om je terug te kunnen trekken. Bovendien zien sommige ouders graag dat de oudere kinderen gescheiden spelen van de jongere kinderen. De fietsen komen liefst niet op het plein en krijgen een voldoende stallingsruimte.
Donderdag jl. hebben een aantal collega’s een mooi voorbeeld bezocht van een collega-school met een prachtig groen schoolplein. Alle input gaat ons vast helpen bij het ontwerp hiervan.

Droomschool.
Ook hebben we de ouders bevraagd over hun droomschool. Als het gaat om uiterlijk en inrichting lezen het volgende terug. De voorkeur gaat uit naar organische vormen met verschillende hoeken, werkplekken, knus en gezellig, tegelijk veel bewegingsruimte, veel ramen en een gemakkelijke verbinden met buiten. Een duidelijke (hoofd-)ingang en een aparte ingang voor de kleuters werd genoemd. Er wordt ook waarde gehecht aan duurzaamheid; zonnepanelen, goede ventilatie; energieneutraal zijn woorden die terugkomen. Tenslotte wordt er gespeculeerd over het aantal bouwlagen (alles op de begane grond, of verdiepingen). Gezien de beschikbare ruimte kunnen we nu al uitgaan van hoogbouw.
koken, sport, theater, maar ook plekken waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ‘chillen’ of in stilte kunnen lezen.

Werkwijze.
De ouders hebben meegedacht over nieuwe manieren van werken. Een veelheid van zaken werd genoemd. Hierbij een greep uit het aanbod. Als het gaat om het groeperen, zien een aantal ouders alternatieven voor zich zoals kleinere groepjes en gemixte groep (uit verschillende jaargroepen), maar ook een plus- of klusklas. Een vooruitblik naar het voortgezet onderwijs valt op; ouders noemen bijv. basisberoeps-activiteiten (timmeren, tuinieren, zorgen). ICT/digitaal werken wordt belangrijk gevonden, maar ook beleving en beweging.

Nieuwe ruimtes.
Het lijkt er op dat ouders niet alleen de standaard lokalen voor zich zien in het nieuwe schoolgebouw. Multifunctionele en flexibele ruimtes worden genoemd. Daarnaast willen we ruimte geven aan muziek, koken, sport, theater, maar ook plekken waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ‘chillen’ of in stilte kunnen lezen.

 

Boekenruilbeurs.

boekenruilbeurs

Jonge gezinnendienst.

jonge gezinnendienst 17-10-2021

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan