telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Kardoen.

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (= mr) verbonden. Het gaat er daarbij om mensen de gelegenheid te geven mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het wel en wee van de school en over de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. Leden van deze raad worden gekozen. Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel.

De bevoegdheden van de mr bestaan uit:

  • adviesrecht
  • instemmingsrecht
  • het recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het voor onze school vastgestelde medezeggenschapsraadreglement.

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Elke school is daar door personeelsid en een ouder vertegenwoordigd.

Op deze pagina hebben we een overzicht gemaakt van de pdf-documenten die beschikbaar zijn met betrekking tot de medezeggenschapsraad. De documenten worden in een nieuw venster geopend. U hebt wel Adobe Reader nodig om de bestanden te kunnen lezen.

Download Adobe ReaderHeeft u geen Acrobat Reader?
Klik op het logo om de Acrobat Reader te downloaden.

 

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Onderaan deze pagina treft u het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad aan. In dit reglement staan alle afspraken en regels die gelden voor de MR van De Kardoen.

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Daarbij vindt u ook het jaarsverslag met een overzicht van waar de medezeggenschapsraad zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand HHR_MR_2020-2021.pdfHuishoudelijk Reglement MR344 kBvrijdag 13 november 2020
Bewaar het bestand Jaarverslag_MR_ 2020-2021.pdf Jaarverslag MR 2020-2021402 kBmaandag 04 oktober 2021

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan