telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 bestaat de wettelijke plicht om als onderwijsorganisatie een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Een meldcode stelt scholen in staat om op een gestructureerde en geformaliseerde wijze signalen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling te beoordelen en af te handelen.

Op deze pagina vindt u een link naar het document dat binnen onze stichting is vastgesteld.

logo meldcode-

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling.pdfMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling541 kBzondag 01 januari 2017

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan