Ouderavond kanjertraining

Geschreven op .

kanjertraining uitnodiging

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u heeft gehoord op de informatieavond organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een ouderavond. De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen.
kanjertraining infoKortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van onze school en hoe u daar thuis bij aan kunt haken en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.
De ouderavond van de Kanjertraining wordt gehouden op 16 oktober, 19.30-21.30 uur.
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Onder andere de kwaliteiten en valkuilen van de petten, de smileyposter, feedback geven d.m.v. het pettenkwadrant, motor & benzinepomp en ook de rol van de ouders komt deze avond aan bod.

Via onderstaand formulier of de QR-code kunt u aangeven of u bij de ouderavond aanwezig bent. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

kanjertraining QR code 19 10 16

 

Met vriendelijke groet,
team van CBS De Kardoen

  kanjertraining banner