Nieuwsbrief 1227

Geschreven op .

Kerstviering.

Per abuis zijn er in de vorige nieuwsbrief twee data genoemd voor het kerstfeest. De enige goede datum is donderdag 19 december as. Het feest begint om 17.30 uur.
We hopen u allen samen met de kinderen te mogen begroeten.

advent 2019