telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Voorwoord

Aan de ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Acht jaar lang gaat uw kind naar school; van kleuter tot bijna-puber, een belangrijke tijd. In die acht jaar willen we uw kind niet alleen een goede basis bieden voor het vervolgonderwijs, maar zeker ook een plezierige tijd in een veilige schoolomgeving.

In deze schoolgids leggen we verantwoording af over onze manier van werken en vertellen u wat u mag verwachten als uw kind leerling(e) van onze school wordt. De Kardoen is voortdurend in beweging. Onze schoolontwikkeling zien we als een continu proces van planning, evaluatie en afstemming. We willen een ‘lerende organisatie’ zijn, die aansluit bij de huidige maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen.

Heeft u op- of aanmerkingen op de gegeven informatie? Wenst u aanvullende informatie? Geef het aan ons door. Mocht u het antwoord op uw vragen in deze gids niet vinden: kom gerust even langs op school, de deur staat voor u open.

Het team van C.B.S. De Kardoen

Onze school

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan