telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Wat bijzondere zaken

Informatie en communicatietechnologie (ICT).

ict leerlingen met chromebookICT-toepassingen nemen in onze lessen een belangrijke plaats in. Onze bedoeling is om ICT-toepassingen als onderdeel van ons onderwijs in te zetten. Voor de individuele verwerkingsmogelijkheden stelt het ons in staat de leerlingen op eigen niveau leerstof aan te bieden. De computer/de tablet wordt op deze manier een heel vanzelfsprekend hulpmiddel. We werken op school met Chromebooks. Dit zijn kleine laptops die speciaal voor het onderwijs zijn ontworpen. Deze Chromebooks zijn handig te verplaatsen van het ene lokaal naar het andere. Zo kunnen leerkrachten en kinderen er flexibel mee werken. In alle groepen maken we gebruik van smartboards. De mogelijkheden van deze smartboards zijn ongekend. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld heel eenvoudig websites tonen en gebruiken, muziekfragmenten laten horen, presentaties maken, de programma’s van SchoolTV bekijken en leerlingen kunnen hun werkstukken presenteren met behulp van het touchscreen.

ict 02In alle lokalen staan computers die aangesloten zijn op het schoolnetwerk. Voor elke groep zijn er verschillende programma’s. In groep 1 en 2 leren de kinderen omgaan met de computer en zijn er programma’s gericht op voorbereidende taal- en rekenontwikkeling. Vanaf groep 3 sluiten de programma’s aan op de methoden die wij op school gebruiken. Spelenderwijs leren ze hierbij omgaan met de computer zodat ze zelf een tekening en een tekst kunnen maken op de computer.

Ook worden de computers ingezet voor het maken van werkstukken door de leerlingen en in plaats van te zoeken in het documentatiecentrum van de school zal er ook steeds meer op het internet naar informatie gezocht worden. We werken op school met gefilterd internet en hanteren regels over het gebruik van internet door leerlingen. Zo mogen ze niet zonder begeleiding op internet surfen. Als school willen we ze verantwoordelijkheid bijbrengen in het gebruik ervan. We wijzen ook op de mogelijke gevaren van internet.

 

Vieringen en festiviteiten.

Feesten zijn er om te vieren. Het zijn de hoogtepunten van het schooljaar en belangrijk om bij stil te staan. We vieren de christelijke feestdagen in de groepen. Soms nodigen we daar ouders bij uit en soms vieren we ze alleen met de kinderen. Andere jaren vieren we het feest schoolbreed.

Een aantal keren per jaar worden er ook in samenwerking met de PKN-kerken in Ommen ‘school-kerkdiensten’ voorbereid rond een bepaald thema. De diensten vinden zoveel als mogelijk afwisselend plaats in de Hervormde en Gereformeerde kerk. Naast deze identiteitsgebonden feestdagen en vieringen, vieren we ook verjaardagen en andere feesten (Sinterklaas).

 

Projecten.

Bij Topondernemers werken we een aantal periodes in het schooljaar aan hetzelfde thema. We sluiten deze projecten af met een tentoonstelling of voorstelling, waarin we het werk aan ouders, familie en/of school presenteren. Daarnaast heeft groep 5 tot en met 8 in maart en april het project ‘Oorlog dicht bij huis’ waarbij ze meer leren over de Tweede wereldoorlog in Ommen en omgeving.

 

Schoolreis en schoolkamp.

Voor groep 1 tot en met 7 is er één keer per jaar een schoolreis en de leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp. Voor het schoolreisje en het schoolkamp moet apart worden betaald. De betaling verloopt via de ouderraad. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een automatische incasso.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan