telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Ouders dragen bij

Ouderbijdrage.

Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds, dat beheerd wordt door de ouderraad. Deze bijdrage is € 17,50 per leerling en wordt bij voorkeur via automatische incasso voldaan. Voor leerlingen die na 1 januari instromen, wordt dit bedrag gehalveerd. Buiten de normale exploitatie om zijn er nogal wat kosten voor verschillende activiteiten die de kinderen ten goede komen. Deze kosten worden bestreden uit het schoolfonds. Tot deze activiteiten behoren o.a.:

  • de optocht op Koningsdag
  • het sinterklaasfeest
  • het kerstfeest
  • eventuele kosten van ijswedstrijden
  • het afscheidsfeest / schoolfeest

De bijdrage van de ouders voor het schoolfonds is door het bestuur i.o.m. de GMR vastgesteld.

Rekeningnummer vrijwillige ouderbijdrage
NL74RABO0348964080 t.n.v. Floreant / Ouderraad De Kardoen

 

Schoolreis - schoolkamp groep 8.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp moet apart worden betaald. Betaling gaat via de ouderraad. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een automatische incasso.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan