Ouders dragen bij

Ouderbijdrage.

Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds, dat beheerd wordt door de ouderraad. Deze bijdrage is € 17,50 per leerling en wordt bij voorkeur via automatische incasso voldaan. Voor leerlingen die na 1 januari instromen, wordt dit bedrag gehalveerd. Buiten de normale exploitatie om zijn er nogal wat kosten voor verschillende activiteiten die de kinderen ten goede komen. Deze kosten worden bestreden uit het schoolfonds. Tot deze activiteiten behoren o.a.:

De bijdrage van de ouders voor het schoolfonds is door het bestuur i.o.m. de GMR vastgesteld.

Rekeningnummer vrijwillige ouderbijdrage
NL74RABO0348964080 t.n.v. Floreant / Ouderraad De Kardoen

 

Schoolreis - schoolkamp groep 8.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp moet apart worden betaald. Betaling gaat via de ouderraad. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een automatische incasso.