Einde van de basisschool

Overzicht van de resultaten aan het einde van de basisschool.

Na groep acht gaan de kinderen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Om een zo verantwoord mogelijke keuze te maken voor het voortgezet onderwijs, kijken we naar de toetsen die gaandeweg de basisschoolperiode zijn gemaakt. Wij maken gebruik van de zogenaamde SVT-toetsen (schoolvaardigheidstesten van Boom-uitgevers). Met deze toetsen monitoren wij de ontwikkelingen van de leerlingen op de belangrijkste hoofdvakken (lezen, spelling en rekenen). De toetsen worden 2 keer per leerjaar afgenomen. In groep 7 wordt de NIO-toets afgenomen. Hiermee krijgen we een indicatie van de capaciteiten van de leerlingen. Op basis van deze gegevens en de inschatting van de leerkracht, wordt een advies afgegeven t.a.v. het vervolgonderwijs.

De IEP wordt als eindtoets afgenomen in groep 8. Deze toets heeft o.a. betrekking op taal, lezen, rekenen, algemene ontwikkeling en wereldoriëntatie.

 

Schooladvies in percentages.

In de maand januari worden de ouders en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een adviesgesprek op school, betreffende het schooladvies naar het Voortgezet Onderwijs. De resultaten van het SVT- Leerlingvolgsysteem, de scores van het NIO-onderzoek en die van de IEP-eindtoets worden in dit advies meegenomen. Daarnaast zijn de werkhouding en de inzet van de leerling ook van groot belang bij voor het schooladvies. In onderstaand schema ziet u de verwijzingen van de afgelopen 3 jaar.

uitstroom 2019 2020

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan