telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Einde van de basisschool

Overzicht van de resultaten aan het einde van de basisschool.

Na groep acht gaan de kinderen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Om een zo verantwoord mogelijke keuze te maken voor het voortgezet onderwijs, kijken we naar de toetsen die gaandeweg de basisschoolperiode zijn gemaakt. Wij maken gebruik van de zogenaamde SVT-toetsen (schoolvaardigheidstesten van Boom-uitgevers). Met deze toetsen monitoren wij de ontwikkelingen van de leerlingen op de belangrijkste hoofdvakken (lezen, spelling en rekenen). De toetsen worden 2 keer per leerjaar afgenomen. In groep 7 wordt de NIO-toets afgenomen. Hiermee krijgen we een indicatie van de capaciteiten van de leerlingen. Op basis van deze gegevens en de inschatting van de leerkracht, wordt een advies afgegeven t.a.v. het vervolgonderwijs.

Deze test geeft een inzicht in de intelligentie van de kinderen. Uiteraard is hierbij ook het oordeel van de leerkrachten van de basisschool van groot belang. Zij hebben in de afgelopen jaren ook een beeld gekregen van uw kind. Met de Entree-toets als ondersteuning, die afgenomen is in groep 7, kan de school u adviseren bij het bepalen van de schoolkeuze.

De eindtoets Primair Onderwijs wordt in april afgenomen in groep 8. Deze toets heeft o.a. betrekking op taal, lezen, rekenen, algemene ontwikkeling en wereldoriƫntatie.

 

Schooladvies in percentages.

In de maand januari worden de ouders en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een adviesgesprek op school, betreffende het schooladvies naar het Voortgezet Onderwijs. De resultaten van het SVT-Leerlingvolgsysteem, de scores van het NIO-onderzoek en die van de IEP-eindtoets worden in dit advies meegenomen. Daarnaast zijn de werkhouding en de inzet van de leerling ook van groot belang bij voor het schooladvies.

In het onderstaande overzicht staan vindt u de verwijzingspercentages van de afgelopen jaren.

2019 overzicht uitstroom

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan