telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Vakanties, vrije dagen en bijzondere data

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
  21 t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 t/m 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
vrijdagmiddag 3 juli t/m 16 augustus 2020 

 

Studie- en extra vrije dagen schooljaar 2019 - 2020.

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiedagen en een extra vrije dag ingepland. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

27 november 2019
24 april 2020
20 mei 2020
17 juni 2020
  Studiedag TLiM team
Studiedag TLiM team
Studiedag Floreant
Vergaderdag team (Evaluatie&Overleg dag)


Extra vrije dagen voor verschillende groepen.

Voor dit schooljaar zijn er 5 extra vrije dagen voor groep 1 en 2 gepland.
Te weten: 18-10-2019 - 29-11-2019 - 17-01-2020 - 03-04-2020 - 19-06-2020


Peuterochtenden schooljaar 2019 - 2020.

Voor dit schooljaar zijn er 5 peuterochtenden gepland (op verschillende tijden)

Te weten: 18-10-2019 - 29-11-2019 - 17-01-2020 - 03-04-2020 - 19-06-2020


Belangrijke data.

26 augustus
5 september
13 september
17 september
19 september
25 september
2 oktober
4 oktober
7 oktober
7 oktober
16 oktober
1 - 5 november
5 december
6 december
29 december
27 januari
29 januari
31 januari
19 maart
23 maart
8 april
15-19 mei
25 april
2-4/5 juni
23 juni
23 juni
25 juni
26 juni
30 juni
3 juli
  Start schooljaar
Informatieavond
Startfeest De Kardoen
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Kraanwaterdag
Start kinderboekenweek
Dierendag
Week van de pauzehap
Dag van de leraar
Ouderavond kanjertraining
Bag2School
Sinterklaasfeest
Zilveren Pepernoot
Kerstviering
Oudergesprekken - rapport
Oudergesprekken - rapport
Rapport mee
Over de tong - groep 5-8
Start "Oorlog dicht bij huis"
Schoolvoetbal
Bag2School
Sportdag
Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Doorschuifmiddag
Facultatieve oudergesprekken
Schoolreis 3-7
Rapport mee
Musical / Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie om 12:00 uur

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan