telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Wanneer naar school

Peuterochtenden.

Dit schooljaar houden we ook weer een vijftal peuterochtenden op de vrijdagmorgen. Op deze ochtenden zijn kinderen die nog geen 4 jaar zijn met hun ouder(s) van harte welkom om van 9.00 - 11.00 uur een kijkje te komen nemen op de Kardoen. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn deze ochtend vrij, zodat we genoeg ruimte hebben om u met uw kind te ontvangen. Terwijl de kinderen met de juffen aan het werk gaan en spelen in het speellokaal of misschien wel buiten, kunnen de meegekomen ouders kennismaken met de school en vragen stellen aan de directeur en de aanwezige leerkrachten. Die morgen bent u met uw kind onze gast en zorgen wij voor fruit en limonade voor de kinderen. Voor de ouders staat er koffie en thee klaar met wat lekkers.

De data voor dit schooljaar zijn: 11 september 2020, 9 oktober 2020, 13 november 2020, 15 januari 2021, 12 maart 2021.

 

Toelating van nieuwe leerlingen.

Als u overweegt om uw kind aan te melden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de school en een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek Hij zal u voorzien van de nodige informatie over de school en onze Stichting Floreant, waaronder o.m. De Kardoen valt. Indien u besluit om uw kind aan te melden voor onze school, dan moet u het aanmeldingsformulier invullen. Dit aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de website van onze school (www.de-kardoen.nl) Dit formulier krijgen we graag tijdig weer terug op school. Een goede vuistregel is om uw kind aan te melden wanneer het drie jaar is geworden.

Het streven van de overheid is er opgericht om ook kinderen met een beperking zoveel mogelijk toe te laten op een reguliere basisschool. Wij juichen de ontwikkeling toe dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving naar school gaan, maar wij weten ook dat onze kennis en onze middelen niet altijd toereikend zijn. Om als leerling op onze school te worden toegelaten, moet vervolgens het intake-formulier worden ingevuld. Dit formulier wordt samen met de directeur of de toekomstige groepsleerkracht van uw kind besproken, zodat we als school een beeld krijgen van de zorg die voor uw kind nodig zal zijn.

In een gesprek met ouders zullen we duidelijk onze mogelijkheden en onmogelijkheden aangeven. Daarbij zal steeds de vraag centraal staan: 'Waar is dit kind het beste op zijn/haar plaats?'

 

Instroomprocedure.

instroomprocedure

Ongeveer zes weken voordat uw kind naar school zal komen, neemt de groepsleerkracht contact met u op voor een kennismakingsbezoek bij u thuis. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mogen de ingeschreven kinderen 3 dagdelen de school bezoeken om alvast te wennen aan de juf, de groep en de gang van zaken in de groep.

Kinderen die in december vier jaar worden, stromen in na de kerstvakantie. Dit in verband met de spanning die de periode van sinterklaas en kerst met zich meebrengt. Bij kinderen die in januari instromen, vinden de kennismakingsbezoeken wel plaats in de maand december.

Kinderen die in de periode vanaf juni tot oktober jarig zijn, starten na de zomervakantie. Deze kinderen worden net voor de vakantie een keer uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe klasgenootjes en de juf. Bij kinderen die direct na de zomervakantie instromen vindt het kennismakingsbezoek na de zomervakantie plaats. De groepsleerkracht komt dan bij u thuis om alle belangrijke zaken met u door te nemen. Ook worden dan afspraken gemaakt betreffende het komen wennen op school.

N.B. We gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is wanneer het naar school gaat.

 

Schooltijden.

De schooltijden zijn om praktische en organisatorische redenen voor alle groepen hetzelfde.

De leerkrachten van groep 1/2 staan vanaf 8.20 uur op het plein om uw kind te verwelkomen. Ook de leerkrachten van groep 3 t/m 8 halen hun groep op het plein op rond 8.25 uur. Als het regent mogen de kinderen een kwartier eerder naar binnen. De leerkracht is dan in het lokaal aanwezig.

Op moment van schrijven is het volgens de Covid-richtlijnen niet de bedoeling dat ouders meekomen de school in. We verwachten dat we op dat punt in de loop van het schooljaar ons beleid mogen en kunnen wijzigen.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
8.30 - 14.30
8.30 - 14.30
8.30 - 12.30
8.30 - 14.30
8.30 - 12.00 groep 1 t/m 4
8.30 - 14.30 groep 5 t/m 8

Groep 1, 2, 3 en 4 zijn ‘s woensdagsmiddags en vrijdagsmiddags vrij.
Groep 5, 6, 7 en 8 zijn ‘s woensdagsmiddags vrij.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan