telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Logo De KardoenWelkom op de website van CBS De Kardoen.


Onze school bestaat sinds 1979 en staat in de bloemenwijk van Ommen. De Kardoen is een unieke schoolnaam in Nederland. In 1993 heeft er een fusie plaatsgevonden met de Dr. A.C. van Raalteschool. De naam van de school is toen niet gewijzigd. In de zomer van 1996 is er een stuk nieuwbouw gerealiseerd en zijn er vier lokalen bijgebouwd. Daarnaast maken wij gebruik van het dichtbij gelegen Fluitekruid.

Een heel grote foto van een kardoen?
Klik hier

Laatste nieuws

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021

Vakanties:

 • Herfstvakantie : 12 – 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie : 21 december 2020 – 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie : 22 – 26 februari 2021
 • Goede vrijdag en Pasen : 2 – 5 april 2021
 • Meivakantie : 26 april – 7 mei 2021
 • Hemelvaart : 13 en 14 mei 2021
 • Pinksteren : 24 mei 2021
 • Zomervakantie : 9 juli ’s middag – 22 augustus 2021

Studiedagen (kinderen vrij):

 • 7 oktober 2020
 • 11 november 2020
 • 12 mei 2021
 • 9 juni 2021
 • 23 juni 2021

Peuterochtenden (gr. 1/2 vrij):

 • 25 september 2020
 • 20 november 2020
 • 15 januari 2021
 • 12 maart 2021
 • 16 april 2021
 • 18 juni 2021

Ouderbijdrage

Eind juni zal het 2e incasseringsmoment van de ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 zijn. Bij het 2e incasseringsmoment worden de ouderbijdrages geïnd die nog niet geïnd konden worden omdat er nog geen machtigingsformulier van de leerling in onze administratie aanwezig was.

De bedragen zijn als volgt:

 • € 17,50 : voor leerlingen die na het 1e incasseringsmoment zijn ingestroomd tot 31 december en waarvoor nog geen machtiging was afgegeven;
 • € 17,50 : voor leerlingen die vanaf begin van het schooljaar op school zitten waarvan wij de ouderbijdrage nog niet hebben kunnen incasseren bij de 1e incassoronde i.v.m. ontbrekende machtiging.

Lees meer: Ouderbijdrage

Medezeggenschapsraad

Voor 2 leden, vanuit de oudergeleding, zit na dit schooljaar hun termijn in de Medezeggenschapsraad er alweer op. We zijn dus op zoek naar 2 ouders die onze MR weer voltallig willen maken. De MR bestaat uit een team van drie ouders en drie personeelsleden van CBS De Kardoen. De MR geeft adviezen en/of instemming over zaken aangaande het beleid de school. Dit kan gaan over o.a. het vaststellen van het formatieplan, de schoolgids, de vakantieregeling, veiligheid in en om de school, jaarplan etc.

Lees meer: Medezeggenschapsraad

Kardoen vlaggenlied

Het Kardoen vlaggenlied.

Voor bijzondere gelegenheden zoals bij een jubileum of het afscheid van een collega hebben wij op school ook een heel bijzonder lied. Het zogenaamde Kardoen vlaggenlied. Samen met alle kinderen (en evt. ouders) zingen wij dit lied dan bij onze schoolvlag. Bent u nieuwsgierig naar dit lied?

Klik hier om naar het lied te gaan  (Of ga naar het menu Overig - Schoollied De Kardoen)

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan