Ouderraad

De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en school. Leden van de ouderraad worden gekozen uit en door de ouder(s)/verzorger(s). Ze verricht diverse werkzaamheden waaronder helpen met het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en vele andere praktische zaken. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de ouderraad. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit. Door ouders kunnen voorafgaand aan de vergaderingen bij het secretariaat agendapunten worden aangegeven.

De leden van de ouderraad zijn:

Voorzitter: Jeroen Dunnewind
Vice voorzitter: Irma Prenger
Penningmeester: Anette Groen
Secretaris: Hetty Timmerman   
Lid: Sander Weitkamp
Lid: Edwin Visser
Lid: Henriët Schipper
Lid: Bastiaan Tijhuis
Lid: Karin Bredewout

Namens personeel:

Wilma Boer
Astrid van Dijk

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar or@de-kardoen.nl.