Ouderraad

De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en school. Leden van de ouderraad worden gekozen uit en door de ouder(s)/verzorger(s). Ze verricht diverse werkzaamheden waaronder helpen met het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en vele andere praktische zaken. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de ouderraad. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit. Door ouders kunnen voorafgaand aan de vergaderingen bij het secretariaat agendapunten worden aangegeven.

De leden van de ouderraad zijn:

Voorzitter: Jeroen Dunnewind
Vice voorzitter: Janine Reuvers   
Penningmeester: Edwin Willems
Secretaris: Hetty Timmerman   
Lid: Mariët Keizer   
Lid: Ingrid Horsman
Lid: Irma Prenger
Lid: Bastiaan Tijhuis

Namens personeel:

Liesbeth de Vries
Wilma Boer

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar or@de-kardoen.nl.