Aanmelden

U kunt het aanmeldformulier direct digitaal invullen en dan met de wijzigingen downloaden en via de mail aan ons retourneren.

Of u downloadt een blanco formulier en vult hem op een later tijdstip in.

LET OP:
Bij een Apple iPad of iPhone lukt het direct invullen van een formulier niet in de browser.
Daar moet het formulier eerst worden gedownload en dan met een PDF-programma / app worden ingevuld.

Aanvullende informatie

Verklaring school: De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

  • de directie en teamleden van de school
  • de inspectie van het basisonderwijs
  • de Rijksaccountant van het Ministerie van OCW

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerling administratie dat op zijn/haar kind betrekking heeft.

Toelichting

Andere naam hanteren:
Bijv. in geval van (geheime) plaatsing van pleegkinderen.

Burgerservicenummer (BSN):
Burgerservicenummer en Onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het BSN-nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:

  • het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind
  • het geboortebewijs van uw kind
  • een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind verstrekt

Let op: Neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier.

Nationaliteit/Cult. Achtergrond:
In sommige gevallen ontvangen we hiervoor als school een vergoeding t.b.v. extra (taal-) onderwijs.

VVE Deelname:
Sommige kinderen hebben een programma Voor-en Vroegschoolse Educatie gevolgd.

Gegevens andere school:
Voor een goede overdracht van de vorderingen en bijzonderheden van uw kind(eren) zoeken we contact met de evt. vorige school.